Automatisk Tekst Analyse

Med vores Automatiske Tekst Analyse vil dine fritekstspørgsmål blive analyseret jævnligt for ofte fremkomne sætninger og disse vil blive vist med størrelse efter de mest brugte sætninger. I funktionen vil de mest brugte ord blive scannet og fjernet, så rapporten ikke inderholder ord som "hej" og "og".

RET INDSTILLINGER FOR AUTOMATISK TEKSTANALYSE PÅ ALLE RAPPORTER.

For at ændre indstillingerne for den Automatiske Tekstanalyse funktionen, kan dette gøres i "Indstillinger" -> "Rapporter". Indstillingerne vil gælde på alle rapporterne på din konto.

RET INDSTILLINGER FOR AUTOMATISK TEKSTANALYSE PÅ ALLE INDIVIDUELLE RAPPORTER.

Gå til "Ret" på din undersøgelse og klik på "Avancerede Indstillinger". Der kan du ændre indstilingerne på den individuelle rapport. Her kan du også indstille minimumsantallet af ord og stemmer som skal vises i Tekst Analysen.