Opret / Rediger undersøgelse

FOR AT OPRETTE EN UNDERSØGELSE, FØLG NEDENSTÅENDE:

Start med at klikke på "Surveys" i menuen, klik op "Create new Survey" i sidemenuen. (Se opret sektionen nedenunder)

Hvis du ønsker at tilføje nye spørgsmål til en eksisterende undersøgelse, navigér til "Surveys"->"Edit" på undersøgelsen du vil redigere.

Udfyld navn på din undersøgelse, navnet er ikke synligt for deltagere, vælg derefter svarmetoden udfra instruktionerne herunder:

MULTIPLE CHOICE SPØRGSMÅL (1 SVAR MULIGT)

"Multiple choice spørgsmål (1 muligt svar)" vil give dine deltagere flere mulige svar, hvor de kun kan vælge et. Indtast dine valg i feltet "Funktion (1 pr række)".


Hvis du vil have at dine deltagere skal have mulighed for at indtaste tekst, når man f.eks bruger funktionen "Andet", så kan du aktivere 1 valg som fritekst ved at klikke på boksen nedenunder som hedder "Fritekst".

MULTIPLE CHOICE SPØRGSMÅL (INGEN ELLER FLERE SVAR MULIGE)

Hvis du ønsker at dine deltagere skal have mulighed for at vælge mere end et spørgsmål skal du vælge denne metode. Denne metode lader dine deltagere springe et spørgsmål over, ved fejl.

Hvis du vil kombinere muligheder med et felt til fritekst, kan du krydse af i fritekstfeltet i nederste del af dialogen.

Hvis du ønsker at deaktivere muligheden for at dine deltagere kan springe et spørgsmål af denne type over, kan du tilføje disse indstillinger ved at klikke på "Advanced Setting" i Edit menuen og aktivere muligheden "No empty answers possible when questions is obligated"

FRITEKST SPØRGSMÅL

Denne svarmetode giver dine deltagere mulighed for selv at skrive svarene.

Venligst ikke informationsteksten der vises i denne sektion.

OSGOOD-SCALE (SKALA MED MODSTRIDENDE SVAR)

En Osgood-skala er normalt brugt til spørgsmål omkring meninger, mest for at få en ide fra deltagerne om hvordan de tænker om et mærke. For at bruge dette spørgsmål skal du bruge mindst 2 rækker på -/+ felterne og vælge en skala mellem 3 og 7.

Hvis du ønsker at oprette en undersøgelse omkring hvordan folk kan lide deres kundeservice osv, kan du bruge en anden funktion "Gradient skala".
Husk at du kun bør bruge Osgood-skalaen til folk der er bekendt med denne type spørgsmål.

GRADIENT SKALA

Gradient skalaen tillader dig at stille spørgsmål som "Hvis synes du om vores..." og kombinere dette spørgsmål med en skala af grader, hvor din besvarer kan give dine forskellige afdelinger karakter. Du kan naturligvis bruge andre spørgsmål i denne svarmetode.

Vælg først det rigtige antal af "skala mellem modparter" og indtast mindst to valgmuligheder i "Options (1 pr række).

INSTRUKTIONER

Instruktioner er ikke som sådan svar, denne svarmetode vist en boks med tekst hvor du kan informere dine deltagere. Ekstremt brugbart når du skal beskrive et kompliceret område i din undersøgelse før deltagerne fortsætter.

FRITEKST SPØRGSMPL (FLERE SVAR ER SKREVET)

Denne svarmetode hjælper dig med at lave fritekts bokse hvor du kan lave svarboks obligatorisk at svare på eller ej.